top of page

香港外展訓練學校 VIP Fun Day

(2021-12-11)

香港外展訓練學校每年舉辦的外展。衝勁樂因疫情關係暫停,去年12月趁疫情緩和,在大網仔總部舉行玩樂日,榮譽會長陳明耀及會長柯曉泉聯同幾位委員出席,一同體驗外展訓練設施,舒展身心。Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page