top of page
香港玩具業傑出成就獎
Outstanding Achievement Award-
Hong Kong Toys Industry

「香港玩具業傑出成就獎」由香港玩具廠商會於1996年首次舉辦,並於2008年開始與香港玩具協會攜手合作。獎項的宗旨在於表揚在香港玩具業有卓越成就及貢獻的人士,讓同業分享其成功之道,鼓勵更多年青一代投身玩具業,為香港經濟及玩具業的發展作出貢獻。

歷屆得獎者
Past Awardees
2022

葉潤權先生
Mr Yip Yun Kuen, David

紅發實業集團有限公司

RBI Industries Holdings Ltd.

OAA%20(2019)%20Leung%20Lun%20(cropped)_e
2019

梁麟博士

Dr Leung Lun

龍昌集團

Lung Cheong Group

2017

蔡奇逢先生

Mr Choi Kei Fung, Kevin

銀輝玩具製品廠有限公司

Silverlit Toys Manufactory Ltd.

OAA%20(2017)%20Kevin%20Choi_edited.jpg
2015

顏吳餘英博士

Dr Ngan Ng Yu Ying, Katherine

美昌集團

May Cheong Group

OAA (2015) Katherine Ngan.jpg
2015

楊子江先生

Mr Yeung Chi Kong

OAA (2015) CK Yeung.jpg

傑出貢獻獎

2013

朱其崑先生

Mr Chu Ki Kwan, David

大南玩具實業有限公司

Tai Nam Industrial Co. Ltd.

OAA (2013) David Chu.jpg
2011

陳培先生

Mr Chan Pui

藍盒集團有限公司

Blue Box Holdings Ltd.

OAA (2011) Chan Pui.jpg
2009

陳永麟先生

Mr Chan Wing Luen, Lawrence

永勤有限公司

Wynnewood Corporation Ltd.

OAA (2009) Lawrence Chan.JPG
2007

丁午壽先生

Mr Ting Woo Shou, Kenneth

開達實業有限公司

Kader Industrial Co. Ltd.

OAA (2007) Kenneth Ting.JPG
2005

高月明先生

Mr Ko Yuet Ming

(前)和記港陸有限公司

(Former) Hutchison Harbour Ring Ltd.

2003

陳明耀先生

Mr Chan Ming Yiu, Samson

童樂詩有限公司

Genesis Industries Ltd.

OAA (2005) YM Ko.jpg
OAA (2003) Samson Chan.jpg
2001

黃鐵城博士

Dr Wong Tit Shing

鎮泰有限公司

Jetta Company Ltd.

OAA (2001) TS Wong.jpg
2001

蔡志明博士

Dr Choi Chee Ming, Francis

旭日國際集團有限公司

Early Light International (Holdings) Ltd.

OAA (2001) Francis Choi.jpg
​1999

林健鋒議員

The Hon. Lam Kin Fung, Jeffrey

永和實業有限公司

Forward Winsome Industries Ltd.

OAA (1999) Jeffrey Lam.jpg
​1999

陸宗霖博士

Dr Luk Chung Lam

港陸集團有限公司

Harbour Ring Group Ltd.

OAA (1999) CL Luk.jpg
​1997

陳俊豪先生

Mr Thomas Chan

彩星集團有限公司

Playmates Holdings Ltd.

OAA (1997) Thomas Chan.jpg
​1997

林亮先生

Mr Lam Leung Tim

永和實業有限公司

Forward Winsome Industries Ltd.

OAA (1997) LT Lam.jpg
​1996

丁鶴壽博士

Dr Ting Hok Shou, Dennis

廣達實業有限公司

Qualidux Industrial Co. Ltd.

OAA (1996).jpg

葉仲午先生

Mr Yeh Chung Woo, David

環球國際投資集團

Universal International Group

bottom of page